ویژگی های یک نصاب کفپوش پارکت و لمینت مجرب و حرفه ای :

1 ) اخلاق نیکو و مشتری مداری

2 ) نظم و انظباط کاری

3 ) خوش قولی

4 ) مجهز بودن به تمامی وسایل نصب

5 ) دقت بالا در هنگام نصب