پروفیل تک بلوط

شرکت تک بلوط چندین ساله در زمینه محصولات پروفیل های چوبی فعالیت میکند شرکت توانسته با به کارگیری تکنولوژی جدید ، انواع و مدلهای جدید پروفیل را تولید کند. اگر بخواهیم چندین مثال از پروفیل ها را برایتان بزنیم، می توانیم به پروفیل های لب پله ، میانه ، میت ، تاشو ، قرنیز ۷ سانت ، گرده و دیگر موارد اشاره کنیم .