لمینت 11 میل تک بلوط

لمینت ها ضخامت های بسیار متفاوتی دارد ، از آنجایی که هر ضخامتی برای استفاده و کاربری مخصوص خود استفاده می شود لمینت 11 میل کاربرد مخصوص خود را دارد و لمینت 11 میل نسبت به نمونه های دیگر نسبتا ضخامت بالایی دارد و مقاومت خوبی را در کار ارائه می دهد .